Behöver du hjälp med utrustningen? Kontakta någon av våra duktiga rigger så hjälper de dig. Här finner du kontaktuppgifter.

Robert Alasuutari K3

Tjänster

 • Reservompackning (inkl. besiktning av huvudskärm)
  • Sportfallskärm
  • Elevfallskärm
  • Tandemfallskärm
 • 6-månadersbesiktning
 • Reparation och modifiering
  • Byte av linset sportfallskärm
  • Byte av linset tandemfallskärm
  • Byte av styrlinor
  • Byte kill line
  • Byte BOC (pilotficka)
  • Byte av reservloop/AAD
  • Byte av huvudkalott inkl. besiktning
  • Lappning av kalott
  • Byte av basrem, benrem eller bröstrem
  • Övriga reparationer av sele
 • Service av AAD (Cypres 2 / Vigil)
  Service av AAD ska göras vart fjärde år (+ – sex månader). I samband med detta byts batteriet. Vi hjälper till att plocka ur AAD:n ur riggen och skickar denna för service. AAD skickas via REK och är försäkrad till ett värde av 10 000 kr. När servicen är gjord monterar vi tillbaka AAD:n i riggen.

  • Montering av AAD efter service . Komplett reservompackning måste göras i samband med monteringen.
  • Service Cypres 2
  • Service Vigil