Behöver du hjälp med utrustningen? Kontakta någon av våra duktiga riggers så hjälper de dig. Här finner du priser och kontaktuppgifter.

Robert Alasuutari

Priser 2021

 • Reservompackning (inkl. besiktning av huvudskärm)
  • Sportfallskärm från 950 kr
  • Elevfallskärm från 950 kr
  • Tandemfallskärm från 1 600 kr
 • 6-månadersbesiktning 100 kr (ej besiktning av huvudskärm)
 • ”Rush order” (inom 48 h) + 400 kr
 • Reparation och modifiering
  • Byte av linset sportfallskärm från 1 600 kr
  • Byte av linset tandemfallskärm från 2 000 kr
  • Byte av styrlinor från 300 kr
  • Byte kill line från 400 kr
  • Byte BOC (pilotficka) från 500 kr
  • Byte av reservloop/AAD från 300 kr
  • Byte av huvudkalott inkl. besiktning från 300 kr
  • Lappning av kalott från 500 kr
  • Minimidebitering (vid mindre syarbete etc.) 100 kr
 • Service av AAD (Cypres 2 / Vigil)
  Service av AAD ska göras vart fjärde år (+ – sex månader). I samband med detta byts batteriet. Vi hjälper till att plocka ur AAD:n ur riggen och skickar denna för service. AAD skickas via REK och är försäkrad till ett värde av 10 000 kr. När servicen är gjord monterar vi tillbaka AAD:n i riggen.

  • Montering av AAD efter service från 300 kr. Komplett reservompackning måste göras i samband med monteringen.
  • Service Cypres 2: 2050 kr + porto
  • Service Vigil: 2000 kr + porto

Notera

Observera att priserna endast är från-priser och att materialkostnad kan tillkomma för samtliga reparationer/modifieringar. Vid extra tidsåtgång kan ytterligare debitering ske.