Toabarack

 • Städa
 • Tvätta handdukar
 • Kvarlämnade kläder till klädinsamling
 • Torktumlare
  • Gör rent filter
  • Töm kondensvatten
  • Flytta till duschbarack
  • Lämna luckan öppen
 • Tvättmaskin
  • Stäng av och koppla ur vattenanslutningen
  • Koppla ur avloppsanslutning
  • Täck avloppsröret med exempelvis plastpåse för att hindra avloppslukt
  • Flytta till duschbarack
  • Lämna luckor öppna
 • Stäng av vattnet med avstängningskranar i riggerrum och tvättstuga
 • Dra ur sladd till varmvattenberedaren
 • Vatten och avlopp
  Detta behöver inte göras om driftansvarig meddelat att grundvärme ska behållas enligt nedan.
  • Töm alla vattenledningar
  • Töm varmvattenberedare noggrant
  • Torka ur varmvattenberedare genom att låta luft cirkulera genom den under några timmar
  • Töm vattencisterner i toalettstolar
  • Töm vattenlås i toalettstolar
  • Täck för toalettstolar med plast under sitsen för att hindra avloppslukt
  • Töm vattenlås i handfat
  • Sätt plast mellan handfat och vattenlås för att hindra avloppslukt
 •  Värme
  • Lämna alla innerdörrar öppna
  • Stäng av all ström genom att bryta alla säkringar
 • Värme (alternativ grundvärme, vid kortare nedstängning)
  Detta alternativ görs endast om driftansvarig för klubbstugan meddelat så. Normalläget är att all värme stängs av enligt ovan
  • Stäng av ventilationsfläkten (se till att timer inte fastnat)
  • Stäng av element i två av tre toaletter (termostaterna fungerar inte på dessa element)
  • Låt element i en av toaletterna vara på
  • Låt element i tvättstuga vara på inställd på 10 grader
  • Lämna alla innerdörrar öppna så att värmen kan spridas

Dusch/Bastu

 • Städa
 • Ta bort mögelpåväxt med mögelborttagningsmedel
 • Tvätta duschdraperier, låt dem torka, häng inte upp dem igen.
 • Tvätta handdukar
 • Kvarlämnade kläder till klädinsamling
 • Töm vattenledningar
 • Töm vattenlås i golvbrunnar
 • Sätt plast innan lock på golvbrunnar läggs tillbaka för att hindra avloppslukt
 • Lämna huvuddelen av vattnet i varmvattenberdaren, tappa ur ca 10 liter.
 • Värme
  • Ställ varmvattenberedaren på 20 grader
  • Ställ golvvärme på 10 grader
  • Se till att bastun är avstängd!

Utomhus

 • Montera bort matta och fjädrar från stutsmatta, förvaras under taket mellan dusch och klubbstuga. Ställningen kan stå kvar.
 • Montera ner andra leksaker pooler, volleybollnät etc, förvaras under taket mellan dusch och klubbstuga.
 • Trädgårdsredskap, gräsklippare bensindunkar mm till röda containern (mellan silviriga och röda hangarerna).
 • Gör rent grillar och ställ under taket vid bastun
 • Släng skräp
 • Utemöbler av trä staplas på varandra under taket vid bastun.
 • Utemöbler i konstrotting staplas inne i duschbaracken (utan att blockera varmvattenberedare eller elcentral).
 • Dynor till konstrottingmöbler ställs inne i klubbstugan. Lägg dem inte på golvet utan så högt upp som möjligt för att undvika att mössen bygger bo i dem.
 • Kvarlämnade prylar som inte är klubbens slängs.
 • Kontrollera att badtunna är tömd på vatten (inkl kaminen), rengjord och locket ordentligt förankrat.

Altan

 • Släng skräp
 • Utemöbler i trä ställs under taket mellan dusch och klubbstuga
 • Kvarlämnade prylar som inte är klubbens som står under taken mellan dusch och klubbstuga slängs

Camping

 • Kvarlämnade sten- och träbitar som använts för uppställning av husvagnar samt lastpallar placeras vid transformatorstationen vid trädet.
 • Övrigt kvarlämnat skräp slängs
 • Elkablar hängs upp på stolpar så att de inte ligger i gräset
 • Elcentraler och skarvar täcks med kraftiga sopsäckar.
 • Säkringar för campingen på baksidan av klubbstugan bryts för att göra campingen strömlös

Kök

 • Städas
 • Kvarlämnade matvaror slängs
 • Sopor och återvinning töms
 • Ventilationsfläkt och köksfläktar lämnas avstängda

Matförvaringsrum

 • Städas (även bakom kylskåp)
 • Frys
  • Töms
  • Stängs av
  • Frostas av
  • Rengörs
  • Lämnas öppen
 • Kylskåp
  • Töms
  • Rengörs
  • Alla kylskåp utom ett stängs av och lämnas öppna
 • Alla kvarlämnade matvaror slängs
 • Matförvaringslådor rengörs

Bar

 • Kylar
  • Töms
  • Rengörs
  • Stängs av
  • Lämnas öppna

Soffdel

 • Städas
 • Kvarlämnade prylar slängs
 • Värmepump ställs på 18 grader med utblås rakt ut
 • Fjärrkontroll för värmepump lämnas i verktygsrum
 • TV och VR-utrustning etc. flyttas till låst utrymme

Tandborstrum

 • Kvarlämnade prylar slängs
 • Rengör tvättställ och dusch
 • Dörren lämnas öppen!

Sovdel

 • Städas
 • Kvarlämnade kläder till klädinsamling
 • Kvarlämnade prylar slängs
 • Täcken och kuddar sparas
 • Madrasskydd tvättas och sätts tillbaka på madrasserna efter att de torkat
 • Fönster stängs ordentligt
 • Nödutgång låses
 • Värme
  • Värmepump ställs på 10 grader (specialknapp innanför luckan på fjärrkontrollen) med utblås rakt ut.
  • Fjärrkontroll för värmepump lämnas i verktygsrum
  • Gardiner hängs för fönstren för isolering
  • Ventiler i sovrum stängs, ventil vid värmepump öppen.
  • Dörrar till alla sovrum lämnas HELT öppna. Detta för att varmluften från värmepumpen ska kunna röra sig genom korridoren och ut i sovrummen. Om någon dörr inte håller sig öppen lägg något tungt som håller dörren öppen. Undantag de två dörrarna närmast värmepumpen på höger sida (Förråd + sovrum med trasig fönsterkarm)
  • Kontrollera att ventilationsspjäll är i respektive läge för återcirkulation
  • Ventilationsfläkt lämnas på i fartläge 1

Hangaren

 • Städas
 • Utemöbler ställs in (även den som står vid tandemåskådarplatsen).
 • Golv i uthoppsattrapp tas in.
 • Soptunnor töms och rengörs.