Här listas de kanaler vi använder för att kommunicera med varandra främst inom klubben.

Hemsidan

Klubbens hemsida som du just nu besöker är fylld med information till blivande hoppare, kunder och medlemmar.

Under fliken Skydivers har vi samlat information till våra medlemmar och gästhoppare.

Här finner du också medlemssidorna där du kan logga in och läsa protokoll m.m.

Anslag i hangar

I hangaren har vi en hel del hopprelaterad information uppsatt, men också annan relevant info.

Håll dig uppdaterad om vad som står i SBF:en, klubbens lokala regler, restriktioner etc.

Safety Day

Safety Day har vi en gång om året och vi uppmanar alla medlemmar att delta. Vi går igenom nyttiga saker inför hoppstart.

Kvällsmöten

Några gånger under säsongen samlas vi för kvällsmöte. Kvällsmöten är ett öppet forum för medlemmar att prata om olika sorters frågor och sker utan formell dagordning. Kvällsmöten är inte beslutsberättigade och frågor som hör hemma på medlemsmöten undviks.

FKCG kommer att börja med kvällsmöten 2021 och blir därmed nytt för de flesta medlemmar.

Medlemsmöten

Medlemsmöten är årsmöte, valmöte samt allmänna möten.

Under mötena behandlas frågor som berör klubben som helhet och vi uppmanar alla medlemmar att delta.

Hoppa Ihop

Klubbens Facebookgrupp Hoppa Ihop är till för klubbens medlemmar och gästhoppare. Där sker en hel del kommunikation, till exempel:

  • information till medlemmar från styrelse, chefsinstruktör och rigger
  • information till medlemmar från de med ansvarsområden (camping, skåp, etc)
  • kommande klubbevenemang och happenings
  • förfrågningar om samåkning
  • andra roliga saker som händer på klubben
  • HL-uppdateringar kan förekomma under hoppdagar

Instruktörer Cirrus

Facebookgruppen är endast till för klubbens instruktörer. Här förekommer diskussioner och informationsspridning som rör instruktörerna.

Instruktörer ska hålla sig uppdaterade i gruppen.

Elever FKCG

Denna facebookgrupp är till för våra elever. Här lägger vi ut pollar inför hoppdagar och annan information som kan vara bra för er elever.

FKCG Styrelse

Ett forum för styrelsen att föra diskussioner utanför styrelsemöten.

skydivevargarda

Klubbens officiella instagram. För att visa allt kul vi gör!

Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg

Klubbens officiella facebooksida. Också för att visa alla allt kul vi gör! :)