Det som skrivs här nedan om husvagnar gäller även husbilar och motsvarande.

Ansvarig för campingen 2021 är Iina Ojala.

Regler för säsongsuppställning av husvagnar och husbilar

 • Före uppställning av husvagn ska hyreskontrakt undertecknas av husvagnsägaren.
 • Antalet platser är begränsat. Se nedan hur platserna fördelas.
 • Campingen får endast användas under hoppsäsongen. Senast 31 oktober ska samtliga husvagnar vara borta.
 • Området runt husvagnen ska vara fritt från skräp och annat så att gräsklippning kan göras utan problem och för att minska risken för brand..
 • Uppsättning av förtält kräver särskilt tillstånd från campingansvarig.
 • Bilkörning på gräsmattan är endast tillåten för att hämta och lämna husvagn.
 • Bilkörning på gräsmattan får endast ske om campingansvarig har bedömt gräsmattan vara tillräckligt torr.
 • Överlåtelse av campingplats kan ske till nästa person enligt systemet för fördelning av platser och ska godkännas av campingansvarig. Nytt kontrakt ska upprättas och det ursprungliga sägas upp.

Säkerhetsregler

Alla som bor på campingen är skyldig att läsa och förstå följande säkerhetsregler:

 • Husvagnar ska ha ett avstånd om minst fyra meter mellan sig.
 • Under säsongen får eldning endast ske i eldstaden och skräpeldning är inte tillåten. Kontrollera och respektera eventuella eldningsförbud.
 • Grillning sker på säkert avstånd från husvagnar, tält och klubbstugan.
 • Gasol får endast anslutas till husvagnars vars gasolanläggning godkänts vid besiktning de senaste två åren.
 • Brandvarnare och brandsläckare ska finnas i varje husvagn.
 • Större brandsläckare finns vid eldplatsen.
 • El får endast anslutas till husvagnar vars elsystem är i sådant skick att säkringar och jordfelsbrytare ej riskerar att lösa ut.
 • El-kabel för anslutning av husvagn ska:
  • Vara godkänd för utomhusbruk
  • Vara i gott skick
  • Inte vara skarvad
  • Inte ligga på marken (för att möjliggöra gräsklippning och för att undvika jordfel vid regnväder)

Regler för elanslutning

Se även regler kring el under säkerhetsregler

 • Elanslutning får belastas med max 5A. D.v.s. kör elvärme max i läge 1 av 2.
 • Oplanerade elavbrott kan förekomma vid underhåll, felsökning och vid fel i anläggningen.

Fördelning av husvagnsplatser.

För att i detta avseende räknas som en aktiv fallskärmshoppare krävs:

 • Vara medlem i FKCG
 • Ha gjort minst 40 hopp föregående säsong. Undantag från denna regel kan ges av styrelsen, elever från föregående år har automatiskt undantag.
 • Ha för avsikt att göra minst 40 hopp under säsongen platsen hyrs.

Husvagnsplatser fördelas enligt följande prioritetsordning:

 1. Aktiva hoppare som haft husvagnsplats föregående år
 2. Aktiva hoppare enligt kölista
 3. Icke-aktiva medlemmar
 4. Övriga

Kölista administreras av campingansvarig. Personer på kölistan som inte fått tilldelad plats föregående år behåller sin plats i kön.

För att skriva upp sig på kölistan skicka ett mail (se överst på sidan) till campingansvarige.

Aktiva hoppare som haft husvagnsplats föregående år måste anmäla via mail (se överst på sidan) till campingansvarige senast 1 mars om de önskar behålla platsen. Därefter fördelas platserna enligt kölista.

Priser

Följande priser gäller för säsongen 2020

 • Plats med el 2100kr
 • Plats utan el: 0kr (Observera att avtal med klubben alltid måste vara skrivet)

Campingavgiften avser endast camping i Vårgårda. Vid hoppning på andra fält gäller andra avgifter.

Hyreskontrakt

Hyreskontrakt ska skrivas under innan uppställning av husvagn. Kontraktet lämnas till campingansvarig enligt dennes instruktioner.

Hyresavtal för plats med el 2019

Hyresavtal för plats utan el 2019

Korttidscamping

Med korttidscamping avses tillfällig camping under max en vecka.

 • Tält sätts upp kostnadsfritt.
 • Gästande hoppare parkerar husvagnar på parkeringen mellan hangaren och väg 42.
 • Skåpbilar med bomöjlighet kan korttidsparkeras på parkeringen vid klubbstugan som vilken annan bil som helst.
  • Det finns möjlighet för tre sådana fordon att ansluta sig till tillfällig camping-el. Först till kvarn.
  • Se ”Regler för elanslutning” ovan
  • Tillfällig camping-el kostar 50kr per helg/hoppvecka för medlemmar. För gästar är kostnaden istället 100kr. QR-koder för betalning via swish finns vid uttagen.