Regler

Vinkelregler

 • Ledaren ska gått igenom teori/säkerhet och blivit avcheckad som ledare
 • Grupperna ska hållas små innan alla kan hålla sin slott
 • Max 2 grupper per plan, förutom om det är camp och det finns organiserade planer och erfaren ledare.
 • Grupperna går först eller sist (se uthoppsordning)
 • Dytter måste användas
 • Utrustning ska vara friflygarsäker

Ledarens avcheckning

 • Ledaren leder endast på mage
 • Lägga nivån på gruppens kunskap
 • Kunskap om safe exit på en PAC för hela gruppen
 • Safe utrustning på andra deltagare
 • Ha tillräcklig brythöjd för hela gruppen att kunna separera säkert
 • Kunskap om “line of flight”
 • Samla information om vädret (höjdvindar, moln)
 • Måste kunna meddela HL vart man ska öppna och kunnan följa planen
 • Planerar sitt hopp så hela gruppen kan komma hem till dz.
 • Leda utanför vanliga hoppares område 300m från “line of flight” åt båda hall.

Teori/säkerhet

 • Början behöver man träna i små grupper för att förhindrar krock i luften. Lagom är att börja med 2 st och en godkänd ledare.
 • Viktigt är att alltid se din ledare och de andra i samma hopp. Aldrig sikta på ledaren eller andra när man dyker ikapp, utan sikta på sidan om och bromsa i tid.
 • Alltid följa med visuellt i hoppet, tills ledaren visar bryt och aldrig ta av i en annan riktning på eget bevåg. – Är högt ovanför formation, välj linje efter de andra tagit sin.
 • Brytet ska alltid gå i en solfjäder.
 • Alla måste alltid hoppa med dytter och synkronisera dyttrarna innan påstigning i planet.
 • I början när man lär sig ska hoppen alltid vara planerade och inga extra hoppare som vill med i sista sekunden.
 • Innan hoppet ska alla veta hur “jumprun” går och efter öppnad skärm flyga ifrån jumprun 90 grader.

Större teorigenomgång där man även lär sig hur man flyger de olika positionerna: Rune Aspviks trackingkompendium

Rutinen fastställd av CI under 2016