Rutiner för uthoppsordning

Grupper utan avsiktlig horisontell förflyttning

Principen för uthoppsordning för grupper som inte avser göra hoisontell förflyttnig är att grupper med störst avdrift hoppar först och de med minst avdrift hoppar först

Detta innebär:

 1. Stora maggrupper
 2. Mindre maggrupper (inkl ensamhoppare på mage)
 3. Stora friflygargrupper
 4. Små friflygargrupper
  OBS För friflygargrupper är det inte nödvändigtvis storleken på grupperna som avgör. En större grupp med erfarna friflygare i head-down har antagligen mindre avdrift en en mindre grupp som flyger på rygg/sitt
 5. Ensamhoppare som friflyger ska räkna med att de förflyttar sig baklänges och därför ta en heading som gör att de förflyttar sig 90 grader ut från line-of-flight
 6. Tandem går sist av grupperna som inte avser förflytta sig horisontellt.

Grupper med avsiktlig horisontell förflyttning

 • Tracking- och vinkelgrupper begränsas normalt till två grupper per lift (se egen rutin)
  Var i uthoppsordningen dessa grupper går har ingen större betydelse då de snabbt flyger bort från line-of-flight
 • Wingsuit går sist

Höga drag och hop and pop

Se även lokala regler för draghöjd på sidan Regler för fallskärmshoppning

 • Personer som planerar att dra fallskärmen högre än normalt (1000m) ska informera övriga i liften om planerad draghöjd och efter drag förflytta sig bort från line-of-flight.
 • Uthoppsordningen för hoppare drar högt, men inte direkt efter uthopp, bestäms som vanligt av deras avdrift d.v.s de går vanligen som små maggrupper
 • Hop and pop (drag av fallskärm direkt efter uthopp) görs normalt på egen final där uthoppsordning bestäms av vingbelastning så att de med högst vingbeleastning hoppar före de med lägre vingbelastning.

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15