För samtliga krav som ska uppfyllas inom en viss tid kan styrelsen ge uppskov om särskilda skäl finns.


Baskurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF

Subventionering

Klubben betalar halva avgiften och deltagaren betalar resten.

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen

Hoppledarkurs

Krav för att gå kurs

Enligt SBF (vilket innefattar hoppledarpraktik föregående år)

Subventionering

Klubben betalar hela avgiften.

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen
 • Vara hoppledare minst fem hela hoppdagar i FKCG:s regi under det år som hoppledarkursen hålls.
  Normal ersättning utgår för dessa dagar.

Hoppmästarkurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF

Subventionering

 • Steg 1 (Förberedande utbildning i klubbregi): Ingen kostnad.
 • Steg 2 (Förbundsgemsam utbildning): Klubben betalar hela avgiften.
 • Steg 3 (Hoppning): Klubben betalar slotter för de som spelar elev (VIKTIGT ska manifesteras som hopptypen ”JM instructor”). Den blivande hoppmästaren betalar sina egna slotter.

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen
 • Korrekt manifesterade hopp under steg 3
 • Vara hjälpkursledare under minst en hel grundkurs i FKCG:s regi under det år som hoppmästarkursen hålls.
 • Genomföra minst tio hoppmästarhopp i FKCG:s regi under det år som hoppmästarkursen hålls.
  Normal ersättning utgår för dessa hopp.

Kursledarkurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF
 • Varit hjälpkursledare under en hel grundkurs i FKCG:s regi.

Subventionering

Klubben betalar hela avgiften.

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen
 • Vara kursledare med stöd av erfaren kursledare under minst en hel grundkurs i FKCG:s regi under det år som kursledarkursen hålls.
  Normal ersättning utgår för kursen.

Kalottinstruktörskurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF

Subventionering

 • Klubben betalar hela avgiften.

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen
 • Vara kursledare för minst en kalottkurs (”Pilot BAS”) i FKCG:s regi under det år som kalottinstruktörskursen hålls.

AFF-instruktörskurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF

Subventionering

 • Steg 1 (förberedande hoppning): Klubben betalar 50%
 • Steg 2 (officiell vindtunnelträning): Klubben betalar 50%
 • Steg 3 (examination): Klubben betalar 75%

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen
 • Instruktören är aktiv som AFF-instruktör i klubben under året för examinationen samt för året efter. För att räknas som aktiv ska instruktören göra minst 25 hopp som AFF-instruktör vardera år i klubbens verksamhet. (Aktivitetskrav)
  Normal ersättning utgår för dessa hopp.
  Om aktivitetskravet inte uppfylls så ska instruktören återbetala delar av subventioneringen till klubben.

Tandeminstruktörskurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF
 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal

Subventionering

 • Ingen subventionering. Deltagaren betalar samtliga avgifter.