För samtliga krav som ska uppfyllas inom en viss tid kan styrelsen ge uppskov om särskilda skäl finns.


Baskurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF

Subventionering

Klubben betalar halva avgiften och deltagaren betalar resten.

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen

Hoppledarkurs

Krav för att gå kurs

Enligt SBF (vilket innefattar hoppledarpraktik föregående år)

Subventionering

Klubben betalar hela avgiften.

Krav för subventionering

 • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
 • Fullvärdig medlem i FKCG
  Vid anmälan och vid kurstillfället.
  Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
 • Deltagit på hela kursen
 • Godkänd på kursen
 • Vara hoppledare minst fem hela hoppdagar i FKCG:s regi under det år som hoppledarkursen hålls.
  Normal ersättning utgår för dessa dagar.

Hoppmästarkurs

Krav för att gå kurs

 • Enligt SBF
 • Subventionering

  Klubben betalar hela avgiften.

  Krav för subventionering

  • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
  • Fullvärdig medlem i FKCG
   Vid anmälan och vid kurstillfället.
   Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
  • Deltagit på hela kursen
  • Godkänd på kursen
  • Vara hjälpkursledare under minst en hel grundkurs i FKCG:s regi under det år som hoppmästarkursen hålls.
  • Genomföra minst tio hoppmästarhopp i FKCG:s regi under det år som hoppmästarkursen hålls.
   Normal ersättning utgår för dessa hopp.

  Kursledarkurs

  Krav för att gå kurs

  • Enligt SBF
  • Varit hjälpkursledare under en hel grundkurs i FKCG:s regi.

  Subventionering

  Klubben betalar hela avgiften.

  Krav för subventionering

  • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
  • Fullvärdig medlem i FKCG
   Vid anmälan och vid kurstillfället.
   Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
  • Deltagit på hela kursen
  • Godkänd på kursen
  • Vara kursledare med stöd av erfaren kursledare under minst en hel grundkurs i FKCG:s regi under det år som kursledarkursen hålls.
   Normal ersättning utgår för kursen.

  Kalottinstruktörskurs

  Krav för att gå kurs

  • Enligt SBF

  Subventionering

  • Klubben betalar hela avgiften.

  Krav för subventionering

  • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
  • Fullvärdig medlem i FKCG
   Vid anmälan och vid kurstillfället.
   Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
  • Deltagit på hela kursen
  • Godkänd på kursen
  • Vara kursledare för minst en kalottkurs (”Pilot BAS”) i FKCG:s regi under det år som kalottinstruktörskursen hålls.

  AFF-instruktörskurs

  Krav för att gå kurs

  • Enligt SBF

  Subventionering

  • Steg 1 (förberedande hoppning): Klubben betalar 50%
  • Steg 2 (officiell vindtunnelträning): Klubben betalar 50%
  • Steg 3 (examination): Klubben betalar 75%

  Krav för subventionering

  • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal
  • Fullvärdig medlem i FKCG
   Vid anmälan och vid kurstillfället.
   Licensförnyelse ska vara gjord innan kurstillfället.
  • Deltagit på hela kursen
  • Godkänd på kursen
  • Instruktören är aktiv som AFF-instruktör i klubben under året för examinationen samt för året efter. För att räknas som aktiv ska instruktören göra minst 25 hopp som AFF-instruktör vardera år i klubbens verksamhet. (Aktivitetskrav)
   Normal ersättning utgår för dessa hopp.
   Om aktivitetskravet inte uppfylls så ska instruktören återbetala delar av subventioneringen till klubben.

  Tandeminstruktörskurs

  Krav för att gå kurs

  • Enligt SBF
  • Anmälan till CI före sista anmälningsdatum genom undertecknat anmälningsavtal

  Subventionering

  • Ingen subventionering. Deltagaren betalar samtliga avgifter.