Svenska bestämmelser fallskärmsverksamhet, SBF, är den svenska fallskärmshopparens regelbok. Du återfinner gällande SBF på Svenska Fallskärmsförbundets webbsida. Förutom reglerna i SBF, har Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg ytterligare några regler som gäller alla dess medlemmar. Du kan läsa om de lokala reglerna här nedan.

Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet (SBF)

Materialhandboken

Under arbete…

Lokala regler

 • Inte korsa landningsbana (eller dess förlängning) under 300m
 • Gå ej över plattan annat än på väg till ilastning
 • Inga spår av alkohol får finnas i utandningsluften då man skrivit upp sig för att hoppa (förutom regler kring alkohol i SBF 402:02 2.6)
 • Se även Landningsregler Vårgårda
Draghöjd
 • Normal draghöjd i Vårgårda och Näsinge är ca 1000m.
 • Hoppare som planerar annan draghöjd ska informera liftchefen och övriga hoppare på liften.
 • Draghöjd över 1500 kräver godkännade från hoppledare och pilot.
  Vid drag över 1500m kommer fallskärmen vara utvecklad i kontrollerat luftrum.
  Med dragjöjd menas den höjd då sprinten frigörs från loopen.
  Gränsen för kontrollerat luftrum går vid ca 1350m över vårgårda flygfält.

Information rörande utländska hoppare

Hoppare med licens utgiven av organisation med i FAI kan hoppa i Sverige och täcks av förbundets försäkring. (se SBF 402:01 1.3.1.6)

Vid hoppning som bedrivs i Sverige ska alla, oavsett vilket land man kommer ifrån följa svenska regler vilket bl.a. innebär:

 • Kniv måste finnas på riggen
 • Alla måste ha hjälm
 • Kamerahjälmar måste ha cutsystem (se SBF 402:08 8.3.2)
 • Alla måste ha räddningsutlösare
 • ”Jesperkurvan” ska följas (se SBF 402:18 18.4)
 • C-cert eller motsvarande behövs för att hoppa med kamera och för att göra inhopp.