Rutiner för piloter

Se även SBF 402:03

Rutinen gäller när piloter flyger fallskärmshoppare

  • Piloter ska känna till hopparnas rutiner I och runt flygplanet samt Spotting
  • Pilot ska ha fått klartecken från hoppledare innan klartecken ges till hoppare att hoppa d.v.s. tändning av gul eller grön lampa.
  • Pilot ska känna till eventuella wingsuithoppares planerade flygvägar
  • Dyk med planet får påbörjas tidigast 10s efter att sista hopparen lämnat planet. Detta för att skapa ett säkert avstånd till hopparna.

Rutiner för ny final

  • 2 nautiska mil efter att grön lampa tänds ska röd (eller gul??) lampa tändas för att avbryta hopparnas uthopp.
  • Så länge dörren är öppen ska flyplanet fortsätta i finalriktningen i normal fällningshastighet
  • Hoppledaren informeras över radio om att ny final görs.
  • Innan hoppare fälls på andra finalen ska hoppare från tidigare final ha dragit sina skärmar och befinna sig under 1000m höjd. Detta innebär att det ska gå minst 1 minut mellan finalerna.
  • Nytt klarttecken ska begäras från hoppledare inför ny fällning

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15