Rutiner kring moln

  • Avsiktlig molngenomgång får inte ske enligt SBF 402:01 1.1.9
  • Tunnare moln som marken kan ses igenom är ok att avsiktlig hoppa igenom
  • Molntäckningsgrad under brythöjd (normalt 1500) ska inte vara mer än 3/8
  • Om det finns tjockare moln (mer än 500m tjocka) eller moln under brythöjd (som man ej kan se genom) ska extra försiktighet tas för att undvika att hamna i dessa
  • Vid avsiktlig horisontell förflyttning behöver den som leder gruppen kunna orientera sig genom hela frifallet

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15