Rutiner för medlemsregister

 • Kassören ansvarar för medlemsregister
 • För medlemsregister används IdrottOnline
 • Nya elever läggs in i medlemsregister i samband med att slutfaktura för kursavgift skickas
 • Medlemsregister uppdateras med uppgifter från licenshanteringssystemet SkyNet minst 2 gånger per år
  • Under andra kvartalet rensas äldre medlemmar ut som inte förnyat sitt medlemskap
  • Under sista kvartalet läggs de medlemmar in som inte var förnyade vid uppdateringen under andra kvartalet
 • Medlemskap i FKCG gäller från förnyelse till 1 April efterföljande år

Medlemskategorier

 • Fullvärdig medlem
 • Hedersmedlem
 • Stödmedlem