Rutiner för liftchef

  • HL utser liftchef för varje lift och ger denne loadsheet
  • Liftchef bör vara HM men kan om ingen HM finns tillgänglig vara en annan erfaren hoppare.
  • Liftchef bestämmer uthoppsordning enligt rutin
  • Liftchef kan ta beslut om att avbryta hoppningen eller att uthopp ska göras på annan höjd exempelvis p.g.a. dåliga väderförhållanden.

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15