Landningsregler Vårgårda hoppfält (VDZ)

Sporthoppare ska alltid lämna företräde för tandem- och elevskärmar.

Landningsområden

Huvudlandningsområde

Landning med max 90-graders sväng in på final.

Vid risk för turbulens på den del av landningsbanan som är närmast hangaren sker landning endast på elevlandningsdelen (nedanför trädet). Tandem kan i dessa lägen även använda högfartslandningsområdet om vindarna där är renare. Risk för turbulens då vinden kommer över skogen. Vindstruten på hangaren kan ge indikation på turbulens.

Delen närmast hangaren är reserverad för tandem, dess fotografer och hoppare med D-cert (se bild ovan).

Högfartslandningsområde

Högfartslandning sker på andra sidan landningsbanan sett från hangaren.

Elevlandningsområde

Elever landar på huvudlandningsområdet i höjd med trädet vid klubbstugan eller längre bort från hangaren. Detta för att det är friare vindar här och för att undvika att under landningsvarvet flyga över olämpliga landningsplatser.

Landningsriktning

 • Samma landningsriktning gäller för samtliga landningsområden.
 • Landningsriktning är alltid parallellt med flygplanens landningsbana, antingen åt sydväst eller mot nordost.
 • Landningsriktning bestäms av hoppledaren och indikeras med utlagt T på huvudlandningsområdet.
 • Landa alltid så att bokstaven T kan läsas på rätt håll.

Landningsvarv för huvudlandningsområde

 • Landningsvarv flygs så att flygplanens landningsbana inte korsas.
  • Om landning sker åt sydväst görs landningsvarv som ett högervarv.
  • Om landning sker mot nordost görs landningsvarv som ett vänstervarv.

Vindvisering

 • Det finns två vindstrutar på flygfältet. En bredvid flygplanens landningsbana och en på den stora hangaren.
  Vindstruten på stora hangaren påverkas ofta av turbulens och är därför inte lämplig att använda för att avgöra vindriktning, den är däremot väldigt bra på att indikera förekomst av turbulens orsakad av skogen.
 • Styrkan på markvinden mäts med en fast monterad vindmätare som kan läsas av på webben.  Länk till vindmätare.

Rutinen fastställd av CI 2018-09-14