Se även SBF 408:03 402:02.1

Läkarundersökningsblankett

Senaste version av läkarundersökningsblankett ska användas vid läkarundersökningar. Enbart senaste versionen av läkarundersökningen ska finnas länkad på klubbens hemsida. Detta uppfylls genom att länka till läkarundersökningen på SFFs hemsida (som alltid ska vara den senaste versionen):
http://sff.se/phocadownload/Halsa-och-medicin/408-03_Lakarundersokning_for_fallskarmshoppare_blankett.pdf

Rutin för läkarundersökning och hantering läkarundersökningsblanketter för deltagare i grundutbildningen.

Följande rutin ska följas för deltagare som ska gå grundutbildningen.

  • Deltagare ska bli informerade innan anmälan och kursstart att de ska utföra en läkarundersökning och att enbart senast uppdaterade version av läkarundersökning är godkänd för att hoppa fallskärm.
  • Godkänd läkarundersökningsblankett (eller kopia av den) ska vara tillhanda ansvarig KL eller CI senast två veckor innan kursstart. Läkarundersökningsblankett (eller kopia av den) skickas till ansvarig KL eller CI via mail eller post.
  • Deltagaren ska ta med originalet till kursstart (om inte redan postad) och överlämna det till ansvarig KL.
  • KL ska kontrollera läkarundersökningen och notera eventuella problem eller oklarheter. Detta gäller även om läkaren godkänt deltagaren.
  • Eventuella problem eller oklarheter med läkarundersökningen ska diskuteras snarast med deltagare, KL, CI, RI, förbundsläkaren eller deltagarens läkare.
  • KL, CI, RI, förbundsläkaren har rättighet att inte låta deltagaren hoppa fallskärm på grund av medicinska skäl som kan leda till skada eller dödsfall för deltagaren eller andra fallskärmshoppare.
  • Läkarundersökningen får enbart läsas av ansvarig KL, CI, RI, förbundsläkaren, deltagaren och deltagarens läkare eller personer som deltagaren medgivit att de får läsa den.
  • Läkarundersökningarna ska överlämnas till CI för arkivering efter kursen.

Läkarundersökning för fallskärmshoppare

  • Fallskärmshoppare som utfört läkarundersökning (enligt SBF 402:02.1) ska överlämna läkarundersökningsblankett till CI innan ansökan om förnyelse av cert.

Förvaring av läkarundersökningar

CI ansvarar för att arkivera läkarundersökningsblanketter så att ingen annan än CI och berörd KL kan komma åt dessa.

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15