Instruktörsersättningar

Följande ersättningar gäller verksamhetsåret 2022

 • AFF
 • HM-hopp
  • Ersättning för användande av egen rigg: 100 kr
 • SFU-tandem
  • 400 kr
  • Packning av tandemrigg efter SFU-tandem faktureras till Skydive Sweden AB med 80kr + moms.
 • Hoppledare
  • 500 kr per dag
  • 60 kr per lift
 • Kursledare
  • 600 kr per elev fördelat på kursens kursledare

Hopp där eleven följt med flygplanet ned p.g.a. väderförändringar berättigar inte till instruktörsersättning.

Instruktörsersättningar betalas ut mot faktura eller som lön.

Instruktörsersättningar som inte begärts ut via lönebegäran eller faktura senast 30/11 anses ha donerats till klubben.

Om elev behöver ytterligare instruktörer vid något hopp är det viktigt att det manifesteras enligt rutinen Manifestering vid extra instruktörer för att ersättningen ska bli rätt.

Faktura

För dig som har F-skattesedel.

Fakturerade belopp ska vara enligt ovan inkl. moms.

Betalningsvillkor ska vara 30 dagars betalningstid.

Fakturamottagare:
Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg (Org nummer: 857203-3382)
c/o dgtlpost AB #100643
Agavägen 52
181 55 Lidingö

Fakturan skickas via e-post till kassor (snabel-a) hoppafallskarm.se

Lön

Lön betalas ut med max ett halvt prisbasbelopp.

Kontrolluppgift skickas till skatteverket.

Preliminär skatt dras inte. D.v.s. du kommer få betala skatten efter att du deklarerat. Då det är lön sker beskattningen som inkomst av tjänst.

Lön betalas normalt ut under december. Löneutbetalningar om minst 2000kr kan ske under säsongen, dock max en gång per månad.

Löneunderlag och fakturaspecifikation

Begäran om löneutbetalning och fakturor ska innehålla uppgifter om bankkonto/bankgiro. Utbetalning till hoppkonto görs inte.

Begäran om löneutbetalning och fakturor ska specificeras minst så här:

 • HL
  • Vilka dagar (om del av dag så anges hur den fasta delen av ersättningen ska fördelas)
  • Antal lifter per dag
   Info om antal genomförda lifter per hoppdag kan fås från kassören.
   Vid löneutbetalning kan denna uppgift utelämnas om man stått hela dagen. Kassören betalar då ut lön enligt de antal lifter som gjorts.
 • AFF/HM/SFU-tandem
  • Tidsperiod
  • Antal genomförda hopp i perioden per typ

Frågor om instruktörsersättningar, begäran om löneutbetalning och fakturor skickas till kassor (snabel-a) hoppafallskarm.se