Ett begränsat antal AFF-instruktörer som avser ägna sig helhjärtat åt elevhoppning under en hoppdag kan boka in sig i förväg genom klubbens AFF-samordnare.

Relaterade rutiner

Rutiner för instruktörsersättningar

Rutiner HM och AFF instruktörer

Ersättning

Inbokade AFF-instruktörer får förutom den normala ersättningen per utfört hopp även en dagsersättning. För gällande ersättningar se Rutiner för instruktörsersättningar

Förtur

En inbokad AFF-instruktör har förtur framför andra AFF-instruktörer, men andra AFF-instruktörer uppmanas förstås att göra spontana AFF-hopp.

Inbokning

Klubbens AFF-samordnare har hand om inbokning av AFF-instruktörer.
Antal AFF-instruktörer som kan boka in sig på en viss dag avgörs av förväntat behov av AFF-instruktörer. Inbokning sker enligt först-till-kvarn. När en dag är fullbokad kan AFF-instruktörer sätta sig på kö och om behovet ökar så att AFF-samordnaren ser behov av ytterligare AFF-instruktörer kan de som står på kö bokas in. Senast dagen innan fastställs vilka som är inbokade AFF-instruktörer för en viss hoppdag.

Avbokning

Fram till en vecka före en viss hoppdag kan en inbokad AFF-instruktör boka av sig från den dagen. En AFF-instruktör kan göra detta max 5 dagar per säsong, vid avbokningar utöver detta ansvarar AFF-instruktören som vill avboka för att hitta en ersättare.
Avbokning p.g.a. sjukdom eller motsvarande kan alltid ske utan begränsning.
Om hoppningen ställs mer än en vecka i förväg utgår ingen ersättning till inbokade AFF-instruktörer.

Samordning under hoppdagen

För varje hoppdag utses klubbens AFF-samordnare en av de inbokade instruktörerna till daglig AFF-samordnare.
Hoppdagar då ett stort antal elever och instruktörer förväntas vara aktiva kan en person som inte är AFF-instruktör utses till daglig AFF-samordnare.
Den som utsetts till daglig AFF-samordnare leder de AFF- och HM-instruktörer som verkar för dagen i syfte att få bra flyt på elevhoppningen. Detta görs bl.a. genom att leda morgonmöte med AFF- och HM-instruktörer.

Förväntningar på inbokade AFF-instruktörer

TILLGÄNGLIGHET

En inbokad AFF-instruktör förväntas vara tillgänglig för AFF-hoppning under hela hoppdagen. Det innebär att man är på plats, redo att briefa elever senaste en timme före hoppkalenderns planerade hoppstart. Det innebär även att man är kvar efter hoppning för debrief av elever och för att tillse att all elevutrustning kommer i ordning. En inbokad AFF-instruktör bör räkna med att vara kvar ca en timme efter avslutad hoppning.
En inbokad AFF-instruktör ska inte räkna med att kunna göra annan typ av hoppning även om väderförhållandena inte medger AFF-hoppning. Den inbokade AFF-instruktören måste vara beredd så fort väderförhållandena åter medger AFF-hoppning och fullt fokus ska vara på AFF-hoppningen. Vid prognos om långvarigt väder som inte medger AFF-hoppning kan AFF-samordnaren för dagen ta beslut om att inbokade AFF-instruktörer kan göra annan typ av hoppning.

MORGONMÖTEN

Inbokade AFF-instruktörer är med på morgonmöte som hålls av dagens AFF-samordnare där planerna för dagens AFF-hoppning läggs upp.
Dagens AFF-samordnare är med på hoppledarens morgonmöte.

HOPPNING MED ELEVER PÅ HM-NIVÅ

Om inga instruktörer med endast HM-behörighet är verksamma ska AFF-instruktören se till att även elever på HM-nivå får hoppa. AFF-elever har förtur när vindarna medger AFF-hoppning. Om AFF-elever fått göra varsitt hopp och det finns HM-elever som inte fått göra något hopp bör normalt hopp göras med HM-eleverna så att de får göra minst ett hopp under dagen.