Vårgårda

Flygplanet har beteckning SE-MGV och anropas på flygradion med ”Sigurd-Gustav-Viktor, Hoppledare

Hoppledarens utrustning

 • Kikare
 • Flygradio
 • Walkie-talkie för kommunikation med manifest och eventuell olycksplats

Checklista inför start

 • Mät markvinden (väderstationen går att nå på https://holfuy.com/en/weather/679).
 • SpotIt – göra dagens spot enligt rutin Spotting. Skriv ut 4 ex (till pilot, flygplansdörren, tavlan och till HL)
 • Starta flygradio, ställ in frekvens 123,65.
 • Starta 3 st walkie-talkies genom att trycka några sekunder på på-knappen. Kanal 7-12.
  En till manifestet, en till HL och en hängs på 1:a-hjälpenväskorna
 • Lägg ut T.
 • Ta ut stegen till i-lastningen.
 • Avgränsning mot plattan och mellan tandemgäster och skojhoppare (under corona-pandemin).
 • Se till att 1:a-hjälpenväska finns i HL-hörnan och läkarväskor finns på skåpet innanför dörren till manifestet.
 • Se till att kuvertet “Allvarlig Olycka” finns i HL-hörnan.
 • Se till att utelandarbil finns tillgänglig.
  • Se till att nyckeln till utelandarbil finns i manifestet
  • Se till att bilen har bränsle.
  • Se till att en 1:a-hjälpenväska finns i bilen.
 • Se till att grå entrédörr mellan toaletterna är låst. (gäller under corona-pandemin)

Under dagen

 • Hämta loadsheet hos manifestet inför varje lift – utse liftchef som organiserar liften.
 • Om HL inte är upptagen med att kontrollera skärmar och landningar, så var med vid ilastning och räkna hopparna. Liftchefen ska alltid räkna hopparna och se till att loadsheet stämmer.
 • Ta stegen och och ge klartecken till piloten för att taxa iväg.
 • Checka in och kolla riggar på nya hoppare under dagen.
 • Ge klartecken till pilot när det är 2 min till fällning efter pilotens förfrågan.
 • Räkna skärmar och se till att alla hoppare landar säkert.
 • Kommunicera regelbundet med manifest och pilot under dagen.
 • Ansvara för att tankning av flygplan sker på ett säkert och effektivt sätt.
 • Håll koll på väder och vindar. Justera spot och landningsriktning vid behov.
 • Tillse att blå (OJ tillbud) och röda (AJ, olycka och reservdrag) rapporter samt utelandarrapporter skrivs.

Kontrollera väder

Kontrollera vinduppgifter för 2000 ft (600m) och FL100 (3000m)

 • Gå in på aro.lfv.se -> MET -> LHP Område 2.
 • Vårgårda flygplats: Delområde 1, 21k/21i.
 • Om LFVs hemsida inte fungerar ring då Meteorologerna på Arlanda 08-51788751.

Avsluta hoppdagen

 • Ta in T och Stege.
 • Sätt HL radio och walkie talkies på laddning.
 • Skriv på eventuella utelandningsrapporter och lämna i manifestet.
 • Skriv på eventuella Blå eller Röda rapporter och lägg i CI:s postfack i skåpet innanför dörren till manifestet.
 • Om flera hoppledare jobbat under dagen meddela kassören hur HL-ersättningen ska fördelas.

Morgonmöte med personalen (45 minuter före hoppstart)

Önskade deltagare:

 • Manifestor
 • Representant för AFF-instruktörerna
 • Representant för tandeminstruktörerna
 • Representant för kameraflygarna

Agenda:

 • Samma info som till hopparna (personalen har sällan tid att vara med på mötet med skojhopparna)
 • Hopptyper: antal tandem – antal elever på plats – antal skoj-hoppare – events etc.
 • Övrig information

Informationsmöte med hopparna (30 min före hoppstart)

  • Meddela dagens inledande final och landningsriktning.
  • Väderprognos för dagen.
  • Påminn om de åtgärder för att minska spridning av Covid-19
   • Håll avstånd
    I planet kan vi inte hålla avstånd, i övrigt är det mycket viktigt att vi följer det.
   • Tvätta händerna ofta
   • Åk hem om ni känner er sjuka.
   • Max 32 personer i hangaren så var endast inne vid packning eller påklädnad inför hopp.
   • Tandemgäster och sporthoppare hålls separerade. Hjälp till att informera tandemgästerna.
  • Påminn alla om att lyssna på och lyda liftchefen.
  • Påminn om vikten att hålla sig långt fram i planet. I synnerhet under 300 meters höjd och på final. Efterföljande grupp ska inte röra sig mot dörren förrän föregående grupp lämnat flygplanet.