Fallskärmsrapporter

Tillbuds- och olycksrapporter enligt SBF

 • HL ser till att rapporter skrivs för de tillbud och olyvker som denna noterar under dagen.
 • HL samlar in rapporter från hoppare, kommenterar och lägger dessa i brevlåda till CI.
 • CI samlar ihop rapporter, går igenom dessa, kommenterar, och skickar dessa till SFF kansli.

Utelandarrapport

 • Om landning sker utanför vårgårda flygfält skrivs utelandarrapport som iinefattar följande
  • Markerad landningsplats
  • Orsak till utelandning
  • HL:s kommentarer
 • Utelandarrapporter sparas i manifestet för möjliggöra att vi svarar på frågor från markägare

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15