Rutiner HM och AFF instruktörer

HM- och AFF-instruktörer ska känna till Rutiner HM och AFF instruktörer

Allmänna instruktioner

Alla instruktörer som hoppar med elever i FKCG regi ska hjälpa till med:

 • planering av vilka instruktörer som hoppar med vilka elever.
 • att alla elever har instruktörer att hoppa med.
 • att alla elevfallskärmar blir packade.
 • att alla elever känner sig välkomna till FKCG.
Rutin för utförande av fallskärmshopp med elev

Innan hoppet ska följande saker göras:

 • Kontrollera att eleven läst på hoppet.
 • Kontrollerat loggboken. Kontrollera om tidigare hopp är godkända och noterat eventuella kommentarer från tidigare instruktörer.
 • Genomgång av hoppet, vingutbildningen, mål och krav.
 • Kontrollerat att eleven har en utrustning som passar.
 • Genomgång av nya moment som ingår i hoppet. (VIÖP)
 • Genomgång av tecken.
 • Genomgång av nödprocedur (gäller AFF).
  • Dummy-reservdrag
  • Vad eleven gör vid saknade instruktörer
 • Genomgång av landningsvarvet och landningen.
 • Sätta upp eleven och instruktör på väntelistan (skriv för och efternamn på eleven och vilken nivå eleven ska göra).
 • Fullständig dirtdive i attrappen.
 • Kontroll av utrustningen innan ilastning.

Följande saker ska göras under flygfärden:

 • Vid ilastning, se till att eleven sitter på ”rätt” plats.
 • Kontrollera att eleven tar på sig bälte innan start och tar av sig bälte vid 300 meter.
 • Om möjligt peka ut hoppfältet.
 • Låt eleven berätta hoppet och rätta eventuella små problem (instruera INTE i detta läget).
 • Kontrollera utrustningen.

Följande saker ska göra efter hoppet:

 • Kontrollera elevens landning och landningsvarv.
 • Se till att eleven skriver i loggboken.
 • Debriefa eleven.
 • Skriv i elevens loggbok (bra saker, saker som kan förbättras, om eleven får G eller U och eventuella kommentarer till framtida instruktörer)
 • Kontrollera att eleven packar utrustningen eller att någon annan packar den.
Rutiner för elever som gör solohopp
 • Samma rutiner före och efter hopp gäller som för hopp där elev har instruktör med sig i frifall.
 • Elev ska ska göra solohopp ska ha en ansvarig instruktör.
 • Ansvarig instruktör kan ta hjälp av annan instruktör för fällning av eleven.
Manifestering vid extra instruktörer

Om elev bedöms behöva ytterligare instruktör vid något hopp behöver det hanteras i manifestet för att kostnaden och instruktörsersättningen ska bli rätt. Detta görs genom att manifestera hoppet som ett omhopp på en nivå som har rätt antal instruktörer.

Exempel:

 • Elev behöver två instruktörer på hopp 2. Detta manifesteras som omhopp på nivå 1 (som har två AFF-instruktörer)
 • Elev behöver instruktör i frifall på hopp 12 (solohopp) för att få ytterligare feedback. Detta manifesters som omhopp på nivå 11 (som har en HM-instruktör)