Rutiner grundutbildning

KL för grundutbildningskurs har följande ansvar

Om det inte finns mentorer på kursen även utföra mentorns ansvar.

Inför kursen
 • Anmälan, beställning av t-shirt, utskick av information om kursen och kontroll av betalning av kursavgift görs i samarbete med elevansvarig.
 • KL ska efterfråga från elevansvarig senast två veckor innan kursstart
  • information om vilka deltagarna är.
  • kontrollera att deltagarna betalat kursavgiften.
  • kontrollera att kursböcker skickats ut till deltagarna.
  • kontrollera att allmän information om kursen skickas till kursdeltagarna.
 • Se till att all kursmaterial har blivit utdelat (se ”Elevrutiner”)
 • Kontroll av läkarundersökningarna
Under kursen
 • Visa hoppkalendern och förklara hur man ser när vi hoppar var
Examination
 • Teoretisk examination
  • Gällande teoriprov för elever ligger på manifestdatorns skrivbord i FKCG-mappen
  • Teoriprov slängs efter rättning och genomgång med eleven
 • Praktisk examination
  • Praktisk examination av deltagarna ska görs av annan kursledare än de som undervisat på kursen.
  • Enbart med CI’s godkännande kan ”ansvarig KL” utföra den praktiska examinationen.
Innan första hopp
 • Lottning av hoppordning för första hopp
 • Inläggning i SkyNet
  Efter att följande är uppfyllt

 • Elever registrerar sig i burble
 • Klartecken till manifestor med lista på elever klara för hopp (d.v.s. inlagda i SkyNet)
 • Fixa magnetremsa till deltagarna för väntelistan (finns i manifestet).

Kursupplägg

Se Kursmoment grundkurs

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15