Rutiner elevansvarig FKCG

Uppdaterad: 2017-09-08

Styrelsen utser elevansvarig som är övergripande ansvarig för planering och administration av grundkurserna.

Följande ansvar har elevansvarig

 • I samarbete med styrelsen och KL i klubben planera och administrera grundutbildningskurser under året. I detta ingår att…
  • planera datum för grundutbildningskurser
  • planera in KL för grundutbildningarna
  • planera in mentorer för grundutbildingarna
 • Se till att det går att anmäla sig till grundutbildningarna och annonsera grundutbildningarna. I detta ingår att…
  • lägg upp anmälningsformulär på hemsidan.
  • annonsera kurser via facebook och andra sociala medier, hemsidan, se till att affischer sätts upp.
 • Se till att det skicka ut kursmaterial till kursdeltagarna när anmälningsavgift och/eller kursavgift inbetalats (se ”Elevrutiner”).
 • Se till att det finns kursmaterial och att detta skickas ut eller att det finns tillgängligt för kursledaren vid kursstart.
  • Kursboken ”Hoppa Fallskärm” beställs av
  • Logbok, googles, kan beställas av återförsäljare av fallskärmsmaterial.
  • T-shirt kan beställas av ”KonPro” i Vårgårda eller annan återförsäljare av T-shirt
 • Minst en gång per vecka svara på mail som skickas till [email protected]