Rutiner mentorer till grundutbildningskurser

Mentorer till grundutbildningskurser har följande ansvar

  • Presentera sig till eleverna under grundutbildningskursen.
  • Närvara under utbildningen så mycket som möjligt och hjälpa KL.
  • Under en kväll samordna en gemensam middag tillsammans med eleverna.
  • Ta en bild på elever och kursledare. Eleverna ska ha (om möjligt) t-shirt med namn på sig. Ansikte och namn på elever ska synas. Bilden ska skrivas ut i färg och sättas upp i en ram i hangaren.
  • Efter kursen välkomna eleverna när de kommer ut till klubben för att hoppa.
  • Om det behövs ska mentorn hjälpa eleverna att hitta instruktörer
  • Hjälpa eleven med rutin för att genomföra ett fallskärmshopp (se rutiner för genomförande av elevfallskärmshopp).