Rutiner för mentorer

Mentorernas syfte är att hjälpa nya hoppare in i klubbgemenskapen. Mentorer har inte till uppgift att vara fallskärmsinstruktörer.

En eller flera mentor utses per kurstillfälle. Även om mentorerna är närvarande till viss del under grundutbildningen så är behovet av mentorernas stöttning framförallt efter kursdagarna.

Mentorer har följande uppgifter

  • Presentera sig till eleverna under grundutbildningskursen.
  • Närvara under utbildningen så mycket så att elever och mentorer lär känna varandra.
  • En kväll under kursen samordna en gemensam middag tillsammans med eleverna.
  • Ta en bild på elever och kursledare. Eleverna ska ha (om möjligt) t-shirt med namn på sig. Ansikte och namn på elever ska synas. Bilden ska skrivas ut i färg och sättas upp i en ram i hangaren.
  • Se till ett eleverna känner sig välkomna när de kommer ut till klubben för att hoppa.
  • Vid behov pusha de nya hopparna att komma ut till klubben, både före och efter att hopparen fått sitt A-cert.