OBS! Denna rutin är under arbete och är inte fastställd.

Kursmoment

Se även SBF 406:01

Introduktion

 • Presentation av fallskärmshoppning
  Lämplig film att visa https://vimeo.com/96571020
 • Kursupplägg
  • Planerade tider under kursdagaerna
  • Examination
  • Hoppen görs i egen takt
 • Presentation av kursledningen (kursledare, hjälpkursledare och mentorer)
 • Presentionen av kursdeltagarna
 • Rundvandring klubbstugan
  • Kök (visa kylskåp och att mat ska märkas)
  • Bar
  • Sovdel
  • Toaletter
  • Dusch/Bastu
  • Eldstad
 • Utdelning av t-shirtar
 • Regler under teorikurs
  • Var i tid
  • Mobiltelefon ljudlös och undanstoppad
  • Ställ frågor

I och runt flygplanet

 • Se rutin I och runt flygplanet

Att flyga fallskärmen

 • Aerodynamik
 • Hur man styr fallskärmen
 • Trafikregler
  • Högerreglen (väj höger vid möte)
  • Högst lämnar företräde
  • Svag högersväng i moln
  • Sparka med benen för att signalera
 • Trafikvarvet

Landningen

 • Visa flärhöjd genom att gå upp på vita containern på väg mot hangaren.
 • Förklarar vikten av att lyfta blicken inför landning
 • Förklara landningsprioriteringarna

Utrustningen:

 • Rriggen
 • Huvudfallskärm
 • Reservfallskärm
 • Räddningsutlösaren
  • Aktiveringshöjder
  • Skillnad mellan student- och expert-cypres
  • Hur den startas
  • Varför det är vikigt att starta om den om man inte vet vem som startat den
 • RSL/Skyhook
  För att inte funktionen för RSL och Skyhook ska blandas ihop gås lämpligen RSL först igneom och Skyhook visas i ett senare skede
 • övrig utrustning
  • Hjälm
  • Googlar (visa hur man justerar resårband)
  • Handskar
  • Höjdmätare (visa hur de olika modellerna tas på och hur de nollställs)
  • Fotledsskydd (visa hur de knyts och förvaras)
  • Skor
  • Overall

Packning

 • Introduktion till packning av fallskärm.
  Övning av packning tar mycket energi och görs därför lämpligen efter teorikursen

Olämpliga landningsplatser

 • Peka ut olämpliga landningsplatser runt fältet
  • Kraftledningar
  • Järnvägen
  • Industriområden
  • E20 och Väg 42

Genomgång av första ”riktiga” hoppet.

 • Gå igenom programet för SFU1 och de alla ingående delmoment
 • Visa film med SFU1-hopp

Genomgång av uthoppet.

 • Övning i uthoppsatrapp med två ”instruktörer” för aatt simulera uthopp SFU1
 • Låt även eleverna stå i flygplanets dörr så att de förstår var handtag etc sitter.

Genomgång av frifallstekninker

 • Grundställning
 • Svängar
 • Frifallstecken

Genomgång av draget och reservdraget

Genomgång av felfunktioner och driftstörningar

Styrmodellen (matriel finns i förrådet ovan mainfestet)

Rullträning

Selträning

Med bilder på driftstörningar/felfunktioner och olika problem som kan uppstå så som långa spottar och olämpliga landningsområden
(minst 3 gånger per deltagare).

Mycket viktigt att säkerställa att eleven:

 • Att intränade ramsor fungerar även under stress
 • Att reservdrag görs felfritt även under stress
  • Att elven verkligen tittat på vad den tar tag i
  • Tummen i reserhandtaget
  • Att inte reservhandtag dras före kutt även om kutthandtag är trögt
 • Aldrig slutar agera även i ett ”hopplöst” läge
 • Att eleven har höjdkoll under tiden den jobbar med att lösa driftstörningar

Genomgång av hur ett hopp genomförs i FKCG:

 • Var förbered, läs hoppet inkl kraven, utrustning, väntelista, höjdmätare, breif av instruktör, påklädnad, hoppet, skriva loggbok, packning (vem packar), debrief.
 • Boka om möjligt in en manifestor som kan förklara hur manifestet fungerar.

Organisation

Genomgång av klubben, SFF, SBF, lokala regler på olika fält, skynet.

Mänskilga faktorer

Säkerhet, risker, droger, alkohol och stresshantering.

Avslutning

Insamling av information för skynet och burble.