Rutiner för elevutrustning

Styrelsen utser ansvarig för elevutrustning.

Elevriggar

Packrutiner

 • Packning sker enligt Packmanual
 • Om den som packar har packcert dokumenteras packningen på pappersremsa där certnummer, signatur, datum och riggnummer noteras.
 • Om den som packar saknar packcert ska kontroller göras enligt packmanualen. Packningen och utförda kontroller dokumenteras på pappersremsa med packarens namn, datum, riggnummer samt certnummer och signatur för varje kontroll.
 • Pappersremsa som dokumenterar packningen sätts under fliken som skyddar huvudskärmsloopen.

Underhållsrutiner

 • Reservompackning sker normalt under vintern
 • Sista hoppdatum för varje rigg noteras väl synligt på skylt bredvid riggens upphägningsplats.
  Inför Näsinge-perioden (där dessa skyltar inte finns) kontrolleras att samtliga elevriggar är luftvärdiga hela Näsinge-perioden

Förvaringsrutiner

 • Elevriggar förvaras på hängare i hangaren under hoppsäsong
 • I Näsinge förvaras riggarna liggande på hyllor
 • Under vintern förvaras riggarna i uppvärmt och låst utrymme.

Övrig utrustning

 • Elevoveraller
 • Elevhöjdmätare
  Förvaras i manifestet och lämnas ut mot inlämning av pant (mobiltelefon/körkort etc)
 • Viktbälten
 • Hjälmar
  Hakrem fästs utanpå hjälmen för att minimera upphakningsrisk
 • Googlar
  Personliga, delas ut under grundkursen
 • Fotledsskydd
  Förvaras ihopvikta för att ta mindre plats och för att slita mindre på velcro och snören

Förbrukningsmateriel

 • Röda loopar för elevutrustning ska finnas i manifestet
 • Gummiband (små och stora) ska finnas i lådor vid elevhörnan

Utbildningshjälpmedel

 • Reservdragsselar
 • Felfunktionsbilder
 • Rekvisita till styrmodellen
  • Vindstrut
  • Plåtskivor symboliserande byggnader
  • Lappar med fotlängder vid olika vindstyrkor