Elevrutiner

Uppdaterad: 2017-09-04

Allmänna bestämmelser grundutbildningen återfinns nedan. Det totala elevansvaret delas upp i följande ansvarsområden:

Allmänna bestämmelser grundutbildning

Kursledare, kursstorlek och mentorer
 • Normalstorleken på en kurs är 8 elever med 2 kursledare.
 • Om bara en kursledare finns tillgänglig bör antalet elever begränsas till 5
 • I undantagsfall utökas kurserna till maximalt 6 elever med en kursledare respektive 12 elever med två kursledare.
 • Mentorer bör finnas på kursen.
Information till kursdeltagare

I anmälningsformuläret ska kursdeltagaren godkänna att hon/han har tagit del av information om

 • Att synundersökning och läkarundersökning måste göras och var blankett för denna hittas
  OBS Se rutin för läkarundersökningar
 • Förtydligande att tiderna är för teorikursen och att hoppen görs efter detta i egen takt
 • Avbokningsregler

När kursdeltagaren anmält sig ska ett automatiskt mail skickas till den mail-adress kursdeltagaren angivit i anmälningsformuläret. Mailet ska innehålla följande information:

 • Tid och plats för teorikursen
 • Information om när elevhoppen kan utföras
 • Information om läkarundersökningen
 • Information om målsmans intyg (för deltagare under 18 år)
 • Information om förstudier
 • Information om betalning
 • Kontaktuppgifter till elevansvarig

När kursdeltagaren betalat minst anmälningsavgiften ska kursboken och välkomstbrev skickas ut till den adress kursdeltagaren angivit i anmälningsformuläret. Välkomstbrevet ska innehålla följande information:

 • Datum, tid, plats för teorikursen.
 • Information om läkarundersökningen.
 • Information om självstudier som ska utföras innan kursstart.
 • Information om vad deltagaren ska ta med till kursstart.
  • Läkarundersökningsblankett
  • Målsmans intyg för elever under 18 år
  • Kursboken och svar på instuderingsfrågorna
  • Anteckningsmateriel
  • Sovsaker
  • Oömma kläder
  • Tandemdiplom för de som ska ha tandemrabatt.
Självstudier

Kursdeltagaren ska utföra självstudier innan kursstart. Självstudier består av följande moment:

 • Läsa kursboken (framför allt kapitel 1-14 och 16) och anteckna eventuella frågor.
 • Svara på instuderingsfrågorna på sidorna ??.
 • Lära sig vissa saker i kursboken utantill
  • Grå rutor på sidor: 22, 23, 25, 37, 48, 58, 59, 80, 89, 90,93, 124,125
  • Sidor: 103-104 (Olämpliga utelandingsplatser)

Betalning av kursavgift

 • Anmälningsavgift (del av kursavgiften) betalas inom 10 dagar efter anmälan för att eleven ska säkra sin plats
 • Resterande kursavgift betalas senast två veckor före kursstart.
 • Vid slutbetalning av kursavgift lägg eleven in som medlem i medlemsregistret.

Läkarundersökning och hantering av läkarundersökningsblanketter

Rutin för läkarundersökningen och hantering av läkarundersökningsblanketter för elever återfinns på sidan Läkarundersökning.

Kursmaterial

Kursmaterial som ska delas ut till deltagaren:

 • Kursbok (Hoppa fallskärm), skickas till deltagaren med posten.
 • Loggbok, delas ut av KL
 • Googles, delas ut av KL
 • Packband, delas ut av KL
 • T-shirts, delas ut av KL

Handskar för fallskärmshoppning införskaffas av deltagaren innan första hopp

Elevhoppning

Följande beskriver bestämmelser för hur elevhoppningen ska planeras, manifesteras och utföras.

 • Innan eleven sätter upp sig på väntelistan ska eleven vara debreifad på föregående hopp. Eleven ska även läst igenom nästa hopp, inkl vingutbildning, mål och krav.
 • Eleven ansvarar för att plocka fram all utrustning. Instruktörer hjälper elever om var de hittar utrustning och vilken storlek som ska användas.
 • ”Bokning” av elevutrustning sker genom att hänga en overall/hjälm i benremmarna på riggen eller över riggen.
 • Alla riggar ska hänga på sin plats om de inte används eller packas. Även när en elev bokat en rigg ska riggen hänga på sin plats.
 • Alla elevriggar har en egen plats på fallskärmshängaren.
 • Eleven skriver namn, nivå som ska göras och vilken utrustning som ska användas på magnetlappen.
 • Enbart instruktörer får manifestera eleven för hoppning.
 • Kölistan rensas då manifestet öppnar
 • För att elev ska få göra en viss nivå ska den vara godkänd på tidigare nivå. Undantaget är hopp 14 (låghoppet) som kan göras efter att nivå nivå 11 är godkänd och eleven visat förmåga till stabila uthopp. Detta görs för att kunna samla ihop alla elever som är aktuella för låghopp i en lift eftersom vi i Vårgårda endast får göra en låglift per dag.
Förtur och hoppordning
 • Elever har förtur till slotter över vanliga hoppare.
 • Elever som ska göra sitt första hopp (dvs nivå 1, ej tandem) har förtur till instruktörer och slotter.
 • I övrigt ska väntelistan följas.