Instruktioner för chefsinstruktör (CI)

 • Chefsinstruktör väljs enligt stadgan på valmöte för en tid av två år.
 • RI ska godkänna CI-kanditater

Ansvarsområden

 • Rapportera hoppstatistik
 • Hantera tillbuds- och olycksrapporter
 • Arkivering av läkarundersökningar
 • Godkännande av förnyelser i SkyNet
  • Kontrollera att betalning av medlemsavgift gjorts
 • Rekrytera och godkänna instruktörskandidater
 • Första stegen i utbildning av instruktörer
 • Kalla till och hålla instruktörsmöten
 • Rutiner för hoppning

Rutinen fastställd av CI 2017-09-15