[dpProEventCalendar id=1]

Gör såhär

Elever

 1. Skriv namn och det hopp du ska göra härnäst som titel (t.ex. ”Peter Hopp 4”)
  Om du bara planerar att vara på plats delar av dagen skriv även med klockslag.
 2. Kryssa i ”Elev”
 3. Välj från och tilldatum
 4. Tryck på ”Submit”
 5. Ladda om sidan för att se det du lade till.

Instruktörer

 1. Skriv namn och typ av instruktör som titel (t.ex. ”Peter AFF”)
  Om du bara planerar att vara på plats delar av dagen skriv även med klockslag.
 2. Kryssa i ”AFF” eller ”HM”
 3. Välj från och tilldatum
 4. Tryck på ”Submit”
 5. Ladda om sidan för att se det du lade till.

För att ta bort dagar du lagt skriv ett meddelande där du väljer ”Fallskärmskurser” som ärende.

Varför?

Kalendern är till för att visa när det sker hoppning, vilka instruktörer som finns på plats och vilka elever som vill hoppa.
Detta för att det ska bli enklare för alla och så instruktörerna kan hjälpa till när det behövs.