Drogpolicy för Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg

I FKCG har vi som målsättning att bedriva så säker fallskärmshoppning som möjligt. De hoppare
som deltar i vår verksamhet ska inte vara påverkade av något som nedsätter deras förmåga att bedriva
säker fallskärmshoppning.

Inom FKCG:s verksamhet brukar vi inte alkohol eller andra droger på ett sätt som äventyrar säker
fallskärmshoppning.

FKCG uppmuntrar till god kamratskap och en miljö där vi hjälper varandra som medlemmar om vi ser
att en medlem skulle kunna ha problem som påverkar dess möjlighet att bedriva säker
fallskärmshoppning.

Denna drogpolicy är fastställd på extra årsmöte 2018-07-07.