Vårgårda

Kontrollera väder

 • Gå in på aro.lfv.se -> MET -> LHP Område 2.
 • Vårgårda flygplats: Delområde 1, 21k/21i.
 • Om LFVs hemsida inte fungerar ring då Meteorologerna på Arlanda 08-51788751.

Morgonmöte

60 min innan hoppstart hålls ett möte tillsammans med pilot, manifest, en representant från tandem och foto-gruppen för att gå igenom dagen.
Agenda:

 • Väder
 • Hopptyper – antal tandem – antal elever på plats – antal skoj-hoppare.
 • Övrig information

Checklista inför start

 • Mät markvinden (väderstationen går att nå på https://holfuy.com/en/weather/679).
 • SpotIt – göra dagens spot enligt rutin Spotting.
 • Starta flygradio, ställ in frekvens 123:65.
 • Manifestradio till manifestet och HL.
 • Lägg ut T.
 • Ta ut stegen till i-lastningen.
 • Inhägnad på plattan.
 • Se till att kuvertet “Allvarlig Olycka” finns i manifestet.
 • Se till att utelandarbil finns tillgänglig.
 • Se till att engångshandskar finns vid tankanläggningen.
 • Se till att grå entrédörr mellan toaletterna är låst.
 • Håll en genomgång med alla hoppare 30 minuter innan hoppstart.
  Punkter:

  • Meddela dagens inledande final och landningsriktning, eventuellt viktigt väder.
  • Påminn om de ordningsregler som gäller. Håll avstånd, tvätta händerna ofta, åk hem om ni känner er sjuka. I planet kan vi inte hålla avstånd, i övrigt är det mycket viktigt att vi följer det.
  • Påminn alla om att lyssna på och lyda liftchefen.
  • Påminn om vikten att hålla sig långt fram i planet från start upp till 300 meters höjd.

Under dagen

 • Hämta loadsheet hos manifestet inför varje lift – utse liftchef som organiserar liften.
 • Gå alltid med och lasta i planet, räkna in hopparna i planet, max fyra hoppare på golvet.
 • Ta stegen och och ge klartecken till piloten för att taxa iväg.
 • Checka in och kolla riggar på nya hoppare under dagen.
 • Ge klartecken till pilot när det är 2 min till fällning efter pilotens förfrågan.
 • Kommunicera regelbundet med manifest och pilot under dagen.
 • Håll koll på väder och vindar.

Avsluta hoppdagen

 • Ta in T och Stege.
 • Sätt HL radio och manifest radio x 2 på laddning.
 • Skriv på eventuella utelandningsrapporter.
 • Skriv på eventuella Blå eller Röda rapporter och lägg i CI brevlådan.
 • Signera arbetsrapport.