• Om betalning av anmälningsavgiften (2000kr) inte gjorts inom 14 dagar så anses deltagaren ha avbokat kursen.
  • Om betalning av resterande kursavgift inte sker innan sista betalningsdag så anses deltagaren ha avbokat kursen.
  • Avbokning kan även ske genom mail till [email protected]
  • Vid avbokning inom 14 dagar efter anmälan sker full återbetalning.
  • Vid avbokning efter 14 dagar efter anmälan men innan sista betalningsdag för resterande kursavgift så återbetalas allt utom anmälningsavgiften.
  • Vid avbokning efter sista betalningsdag återbetalas ingen del av kursavgiften.
  • Avbokning p.g.a. av att kursdeltagaren inte uppfyller kraven i den medicinska tjänstbarhetsbedömningen kan ske fram till att kursen startar och hela kursavgiften återbetalas i det fallet.
  • Kursen säljs endast i sin helhet, efter att kursen påbörjats sker ingen återbetalning om deltagaren avbryter kursen.