Svenska bestämmelser fallskärmsverksamhet, SBF, är den svenska fallskärmshopparens regelbok. Du återfinner gällande SBF på Svenska Fallskärmsförbundets webbsida. Förutom reglerna i SBF, har Fallskärmsklubben Cirrus Göteborg ytterligare några regler som gäller alla dess medlemmar. Du kan läsa om de lokala reglerna här nedan.

Svenska Bestämmelser Fallskärmsverksamhet (SBF)

Materialhandboken

Under arbete…

Lokala regler

Notera att lokala regler gäller alla medlemmar i FKCG, oavsett var medlemmen hoppar.

Information

Vid hoppning som bedrivs i Sverige ska alla, oavsett vilket land man kommer ifrån, ha kniv, hoppa med en hjälm och alla kamerahjälmar ska uppfylla kravet för cut. Ett exempel där dessa regler har tillämpats, var vid herculesboogiet då det var ett benhårt krav på cutsystem på alla kamerahjälmar.

SBF pekar endast på fallskärmsmateriel, det vill säga fallskärmar och riggar. Övrig utrustning som berörs är kniv, hjälm och krav för wingsuit. Operativa frågor kring erfarenheter för inhopp styrs av CI. Enligt SBF krävs C-cert (motsvarande svenskt C-cert) för landning på annat än godkänt skolfält.

SBF om kamerahjälm

Hjälm/montage ska så långt som möjligt vara fritt från vassa kanter och utstickande hörn. Hjälm/montag ska vara försett med ett losskopplingssystem. Losskopplingssystemet ska prövas på marken. Detta görs genom att en person anbringar en dragande/ lyftande kraft på hjälmen/montaget samtidigt som hjälmen/montaget losskopplas av fotografen. Hjälmen eller montagets losskopplingssystem ska inte vara beroende av belastningsriktning för full funktion. Losskopplingssystemt bör kunna aktiveras med en hand, dock oberoende av vilken hand. Ur skadesynpunkt bör vikten på hjälmen inte överstiga 4 kg. Dessutom bör höga och framtunga montage undvikas, då detta ger en ökad belastning på nacken i öppningsögonblicket. Hjälmen skall vara godkänd av CI.

G2 från Cookie

G2 från Cookie är inte godkänd som kamerahjälm förrän CI får se det. Modellen har testats av hoppare som inte har lyckats få bort hjälmen i vissa vinklar. Därför krävs att montaget kan kopplas loss istället.