Under arbete…

Hoppriser

Produkt Pris normalt Pris vardagar* Kommentar
Slottpris utan rabattsteg 200 kr/hopp 170 kr/hopp Gäller endast Skydive Swedens PAC750XL
Slottpris med rabattsteg 1 170 kr/hopp 155 kr/hopp Gäller endast Skydive Swedens PAC750XL
Slotpris med rabattsteg 2 155 kr/hopp 145 kr/hopp Gäller endast Skydive Swedens PAC750XL
Slottpris med rabattsteg 3 145 kr/hopp 145 kr/hopp Gäller endast Skydive Swedens PAC750XL
Slottpris organiserad hoppning 130 kr/hopp 130 kr/hopp Gäller endast vid godkännande av Skydive Sweden och hoppning från PAC750XL
Slottpris Beach ?? kr/hopp N/A Rabattsteg gäller ej
Dagsavgift 50 kr/dag 50 kr/dag Betalas av gästhoppare som inte är medlemmar i FKCG

Villkor

  • Rabattsystem gäller enbart vid hoppning ur Skydive Swedens PAC 750XL.
  • Rabattsystem går inte att återlösa efter att man gjort första hoppet med rabatt.
  • Kostnaden för rabattsystem går inte att hoppa för. Det är alltså inte en pott.
  • Priset för rabattsystem är det samma under hela säsongen.
  • Gästhoppare kan lösa Rabatt 1. Gästhoppare ska också betala en dagsavgift.
  • Organiserade slottpriser gäller enbart för coacher och fotografers slotter och med godkändande av Skydive Sweden AB.

Beställning och betalning

Slotpris, rabattsteg, dagsavgift och rigghyra betalas via ditt hoppkonto.

Beställning av rabattsteg görs till Peter Denk via peter@skydivesweden.se. I mailet anger du certnummer, vilken klubb du är medlem i och vilket rabattsteg du önskar beställa.

Rabattsteg

Hoppa billigare genom att köpa ett rabattsteg. Nedan kan du beräkna vad kostnaden per hopp blir beroende på vilket rabattsteg du köper.

Antal hopp på helgdagar

Antal hopp på vardagar

Utan rabattsteg: kr/hopp

Med rabattsteg 1: kr/hopp

Med rabattsteg 2: kr/hopp

Med rabattsteg 3: kr/hopp

Rigghyra

Rigghyra Pris Kommentar
Rigghyra (hyrriggar) 100 kr/hopp Exkl. packning
Rigghyra (elevutrustning) 100 kr/hopp Exkl. packning
Rigghyra (elevutrustning) 50 kr/hopp För FKCG elever 2017, exkl. packning

Villkor

  • Fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs elever har alltid förtur på klubbens elevutrustning, därefter andra klubbars elever.
  • Arbetande tandemfotografer har alltid förtur på hyrriggarna.