Priser för 2018 är ännu inte bestämt

Villkor

  • Rabattsystem gäller enbart vid hoppning ur Skydive Swedens PAC 750XL.
  • Rabattsystem går inte att återlösa efter att man gjort första hoppet med rabatt.
  • Kostnaden för rabattsystem går inte att hoppa för. Det är alltså inte en pott.
  • Priset för rabattsystem är det samma under hela säsongen.
  • Gästhoppare kan lösa Rabatt 1. Gästhoppare ska också betala en dagsavgift.
  • Organiserade slottpriser gäller enbart för coacher och fotografers slotter och med godkändande av Skydive Sweden AB.

Beställning och betalning

Slotpris, rabattsteg, dagsavgift och rigghyra betalas via ditt hoppkonto.

Beställning av rabattsteg görs till Peter Denk via peter@skydivesweden.se. I mailet anger du certnummer, vilken klubb du är medlem i och vilket rabattsteg du önskar beställa.

Rigghyra

Rigghyra Pris Kommentar
Rigghyra (hyrriggar) 100 kr/hopp Exkl. packning
Rigghyra (elevutrustning) 100 kr/hopp Exkl. packning
Rigghyra (elevutrustning) 50 kr/hopp För FKCG elever som avsludade sin utbildning nuvarande år, exkl. packning

Villkor

  • Fallskärmsklubben Cirrus Göteborgs elever har alltid förtur på klubbens elevutrustning, därefter andra klubbars elever.
  • Arbetande tandemfotografer har alltid förtur på hyrriggarna.