När du är klar med din grundutbildning och har fått ditt fallskärmscertifikat, börjar den roliga biten med att hoppa fallskärm med dina kompisar. Förutom att hoppa och ha kul, så kan och ska du fortsätta att utvecklas och gå fler utbildningar. Bilden nedan visar de utbildningar du kan gå. Där beskrivs också utbildningarna.

BAS kursen

Med baskursen i bagaget  faller du förhoppningsvis inte för grupptrycket att som färsk A-certare och gå upp och göra en tiomanna med nio andra nyblivna fallskärmshoppare. När första utrustningen ska inhandlas vet du vad du ska titta efter och vilka begagnade prylar du kanske helst ska undvika.

Kursen innehåller mycket diskussioner om ansvar och attityder. Du får en ordentlig genomgång av utrustningen och dess säkerhetsaspekter. Genomgången baskurs är ett krav för vidare utbildning till hoppledare, hoppmästare med mera. En lokal regel i FKCG är att du måste ha gått BAS-kursen för att få B-licens.

Baskursens syfte är att du ska bli en säkrare fallskärmshoppare genom att få ökad kunskap och förståelse för bestämmelserna, utrustningen och riskerna med sporten. Målet är att odla självständigt tänkande individer som kan sätta sina egna gränser och därmed inte försätta sig i situationer som blir svåra att klara upp.

Krav för deltagande…

  • A-licens
  • Godkännande från din klubbs chefsinstruktör.

Material och fallskärmspackning

Fallskärmspackarutbildningen

Kontrollant 2

Kontrollant 3

Hoppledare (HL)

Instruktörskurser

Hoppmästare

Hoppmästarutbildningen är den första instruktörsnivån för att utbilda andra inom fallskärmshoppning. Gillar du att hjälpa andra att klara av utmaningar, så är hoppmästarkursen något för dig.

Kursen pågår under fyra dagar och innehåller en hel del rollspelsövningar, där du får öva dina färdigheter för att klara av rollen som hoppmästare och att kunna agera som ett föredöme.

Hoppmästarkursens syfte är att du ska kunna se till att elever har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att genomföra sitt hopp på bästa sätt. Du är chef för liften, du ska visitera eleverna och bestämma uthoppsordning. Ansvaret för hopparna i planet ligger på dig, du samarbetar med piloten vid situationer som landningar och nödhopp. Efter hoppet ska du debriefa det tillsammans med eleven och avgöra om det är godkänt eller inte. Du ska kunna ge feedback och presentera en problemlösning för eleven om något inte fungerat.

Krav för deltagande… 

  • Minst 18 år
  • Genomgått baskurs
  • C-licens
  • Minst två år i sporten från första hopp.
  • //TODO Du ska ha genomfört visitationspraktik, gjort vissa självstudier och ett par färdighetsövningar på nätet.

Datum och anmälan

Kurser för skärmflygning